Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2016 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

CH I sem.

dodano: 8 lutego 2016, przez: mgr inż. Elżbieta Szyc

Studentka o numerze indeksu 164318 proszona jest o zgłoszenie się do prof. Pikiesa, pok.131 CH A

Biotechnologia, sem. I, ćwiczenia z podstaw chemii

dodano: 8 lutego 2016, przez: dr hab. inż. Anna Dołęga

WYŁĄCZNIE DLA OSÓB, KTÓRE Z PIERWSZEGO TERMINU POPRAWKOWEGO OTRZYMAŁY OD 10 do 17 PUNKTÓW, odbędzie się drugie i zarazem ostatnie zaliczenie poprawkowe ćwiczeń z podstaw chemii. Są to studentki/studenci o numerach indeksu:

151202, 154334, 159802, 159885, 159982, 159989, 160131

Termin zaliczenia to piątek, 12.02.2016, w godzinach 12.15-14.00, sala 27 Chemia A.

Kolokwia poprawkowe TCh i Ch - II termin

dodano: 30 stycznia 2016, przez: dr inż. Andrzej Okuniewski

II termin kolokwiów poprawkowych dla kierunków Chemia i Technologia Chemiczna odbędzie się w trakcie egzaminów podstawowych.

Zaliczenie Chemia III - Nanotechnologia

dodano: 29 stycznia 2016, przez: prof. dr hab. inż. Barbara Becker

Wyniki zaliczenia z dnia 25 stycznia zostały zamieszczone w zakładce Student/Wyniki. Podana ocena NIE jest oceną za przedmiot, a tylko uzyskaną oceną cząstkową za sam wykład.

Fotochemia - kolokwium poprawkowe

dodano: 27 stycznia 2016, przez: dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk

Dodatkowe zaliczenie z fotochemii odbędzie się 03.02.2016 (środa) w sali 215 (budynek Chemii A) o godzinie 12:15.

KiDM, I sem., kolokwium poprawkowe - ćwiczenia rachunkowe

dodano: 27 stycznia 2016, przez: dr inż. Rafał Grubba

Kolokwium poprawkowe z ćwiczeń rachunkowych dla kierunku KiDM, I sem., odbędzie się w terminie egzaminu z chemii nieorganicznej: 2.02.2016, godzina 10-12, sala 013 (przejście podziemne).


Dziś jest 9 lutego 2016 roku, w Gdańsku godzina 02:02:27.

Wschód: 07:20 (za 5 godz. i 18 min.)
Górowanie: 11:59 (za 9 godz. i 57 min.)
Zachód: 16:39 (za 14 godz. i 36 min.)
Długość dnia: 9 godz. i 18 min.