Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |

← Wróć

Chemia

Seminarium dyplomowe
Semestr VII (1°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. inż. Anna Dołęga.

Seminaria

Student(ka) przygotowuje i wygłasza dwa 17-minutowe wykłady z tematyki pracy dyplomowej obejmujące część teoretyczną i część eksperymentalną pracy dyplomowej.

Zasady zaliczenia

Obecność 30
−10 za każdą nieobecność powyżej trzech,
−15 za nieobecność w terminie wygłaszania prezentacji
30
Prezentacja,
składowe:
2×35 70
Przesłanie 2×3 6
Wartość merytoryczna 2×12
literatura lub opis eksperymentów
z porównaniem do danych literaturowych
24
Czas 2×5
−1 za każdą minutę odchylenia od wymaganego czasu
8
Pytania z sali 2×3 6
Pytanie od prowadzącej 2×6 12
Forma graficzna prezentacji 2×3 6
Forma prezentacji
(czytanie, wygłaszanie z pamięci)
2×3 6
Razem 100

Skala ocen

Punkty Ocena
88 — 100 5,0
78 — 87 4,5
66 — 77 4,0
58 — 65 3,5
50 — 57 3,0
< 50 2,0

Chemia

Seminarium dyplomowe
Semestr III (2°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. inż. Anna Dołęga.

Seminaria

Student(ka) przygotowuje i wygłasza dwa 20-minutowe wykłady z tematyki pracy dyplomowej obejmujące część teoretyczną i część eksperymentalną pracy dyplomowej.

Zasady zaliczenia

Obecność 50
−10 za każdą nieobecność powyżej trzech,
−20 za nieobecność w terminie wygłaszania prezentacji
50
Prezentacja,
składowe:
2×25 50
Przesłanie 2×2 4
Wartość merytoryczna 2×8
literatura lub opis eksperymentów
z porównaniem do danych literaturowych
16
Czas 2×4
−2 za każde 2 minuty odchylenia od 20 min.
8
Pytania z sali 2×3 6
Pytanie od prowadzącej 2×4 8
Forma graficzna prezentacji 2×2 4
Forma prezentacji
(czytanie, wygłaszanie z pamięci)
2×2 4
Razem 100

Skala ocen

Punkty Ocena
87 — 100 5,0
79 — 86 4,5
71 — 78 4,0
63 — 70 3,5
55 — 62 3,0
< 55 2,0