Politechnika GdańskaWydział ChemicznyKatedra Chemii Nieorganicznej Copyright © 2017 by KChN WCh PG – Andrzej Okuniewski | |


dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk


Wykształcenie

Zainteresowania naukowe

Prowadzone badania

Granty

Staże i wyjazdy naukowe

Publikacje

 1. A. Pladzyk, A. Ozarowski, Ł. Ponikiewski: Crystal and electronic structures of Ni(II) silanethiolates containing flexible diamine ligands. Inorg. Chim. Acta 440 (2016) 84-93.
  » doi: 10.1016/j.ica.2015.10.034
 2. A. Pladzyk, Ł. Ponikiewski, A. Dołęga, K. Słowy, A. Sokołowska, K. Dziubińska, Z. Hnatejko: Structural variety of Co(II), Ni(II), Zn(II) and Cd(II) complexes with 4,4'-azopyridine. Synthesis, structure and luminescence properties. Chemistry - An Asian Journal 10 (2015) 2388-2396.
  » doi: 10.1002/asia.201500652
 3. A. Dołęga, A. Jabłońska,A. Pladzyk, Ł. Ponikiewski, W. Ferenc, J. Sarzyński, A. Herman: Synthesis and characterization of mononuclear Zn(II), Co(II) and Ni(II) complexes containing a sterically demanding silanethiolate ligand derived from tris(2,6-diisopropylphenoxy)silanethiol. Dalton Trans.43 (2014) 12766-12775.
  » doi:10.1039/C4DT01079E
 4. A. Pladzyk, Z. Hnatejko, K. Baranowska: Binuclear Co(II), Zn(II) and Cd(II) tri-tert-butoxysilanethiolates. Synthesis, crystal structure and spectroscopic studies. Polyhedron 79 (2014) 116-123.
  » doi: org/10.1016/j.poly.2014.04.049
 5. A. Pladzyk, K. Baranowska: Mono- and polynuclear Co(II) silanethiolates with aliphatic diamines., J Mol. Struct. 1058 (2014) 252-258.
  » doi: org/10.1016/j.molstruc.2013.11.020
 6. A. Pladzyk, Ł. Ponikiewski, N. Stanulewicz, Z. Hnatejko: Zn(II) and Cd(II) coordination polymers with tri-tert-butoxysilanethiol and bipyridines. Synthesis, crystal structure and spectroscopy., Optical Mat. 36 (2013) 554-561.
  » doi: org/10.1016/j.optmat.2013.10.034
 7. A. Pladzyk, K. Baranowska, K. Dziubińska, Ł. Ponikiewski: One dimensional coordination polymers generated from Cd(II) tri-tert-butoxysilanethiolates and flexible aliphatic diamines., Polyhedron 50 (2013) 121-130.
  » doi: org/10.1016/j.poly.2012.10.035
 8. A. Pladzyk, N. Daca, Ł. Ponikiewski: The first dinuclear nickel(II) thiosulfate obtained from oxidation of tri-tert-butoxysilanethiol. Contributions to the Chemistry of Silicon-Sulfur Compounds No. 78[1]., Z. anorg. allg. Chem. 638 (2012) 1497-1500.
  » doi: 10.1002/zaac.201200203
 9. A. Pladzyk, Ł. Ponikiewski, Y. Lan, A. K. Powell: Synthesis, structure and magnetic properties of neutral Ni(II) tri-tert-butoxysilanethiolate cluster., Inorg. Chem. Comm. 20 (2012) 66-69.
  » doi: 10.1016/j.inoche.2012.02.018
 10. Ł. Ponikiewski, A. Pladzyk, W. Wojnowski, B. Becker: Nickel(II) tri-tert-butoxysilanethiolates with N-heterocyclic bases as additional ligands. Synthesis, molecular structure and spectral studies., Polyhedron 30 (2011) 2400-2405.
  » doi: 10.1016/j.poly.2011.06.028
 11. A. Pladzyk, K. Baranowska, D. Gudat, S. Godlewska, M. Wieczerzak, J. Chojnacki, M. Bulman, K. Januszewicz, A. Dołęga: Mixed-ligand complexes of zinc(II), cobalt(II) and cadmium(II) with sulfur, nitrogen and oxygen ligands. Analysis of the solid state structure and solution behavior. Implications for metal ion substitution in alcohol dehydrogenase., Polyhedron 30 (2011) 1191-1200.
  » doi: 10.1016/j.poly.2011.01.026
 12. A. Pladzyk, J. Olszewska, K. Baranowska, A.M. Dziurzyńska: Cobalt(II) silanethiolato complexes with dimethylpyridines. Crystal structures and spectroscopic studies., Transition Met. Chem. 35 (2010) 821-827.
  » doi: 10.1007/s11243-010-9399-1
 13. A. Pladzyk, K. Baranowska, P. Hapter: Synthesis, spectroscopy and crystal structure determination of heteroleptic cobalt(II) silanethiolates with pyridine derivatives. , Transition Met. Chem. 35 (2010) 373-379.
  » doi: 10.1007/s11243-010-9337-2
 14. A. Pladzyk, K. Baranowska: Cobalt(II) Tri-tert-butoxysilanethiolates with Bidentate Spacer Ligands. , Z. anorg. allg. Chem. 635 (2009) 1638-1644.
  » doi: 10.1002/zaac.200900093
 15. A. Dołęga, A. Pladzyk, K. Baranowska and J. Jezierska: Biomimetic zinc(II) and cobalt(II) complexes with tri-tert-butoxysilanethiolate and imidazole ligands - Structural and spectroscopic studies , Inorg. Chim. Acta 362 (2009) 5085-5096 .
  » doi: 10.1016/j.ica.2009.08.028
 16. A. Dołęga, A. Pladzyk, K. Baranowska, M. Wieczerzak: Self-assembly of zinc and cobalt complexes mimicking active site of alcohol dehydrogenase., Inorg. Chem. Commun. 11 (2008) 847-850.
  » doi: 10.1016/j.inoche.2008.04.014
 17. A. Dołęga, K. Baranowska, A. Pladzyk, K. Majcher: Two isomorphic ZnII/CoII complexes with tri-tert-butoxy­silanethiol and histamine, and (4-hydroxymethyl-1H-imidazole-κN)bis(tri-tert-butoxy­silane­thiolato-κ2O,S)zinc(II)., Acta Cryst. C 64 (2008) m259-m263.
  » doi: 10.1107/S0108270108017265
 18. A. Dołęga, K. Baranowska, A. Pladzyk: (μ-4,4'-Bipyridyl-κ2N:N')bis[bis(tri-tert-butoxy­silane­thiolato-κ2S,O)­cadmium(II)] toluene disolvate., Acta Cryst. E 63 (2007) m3072.
  » doi: 10.1107/S1600536807057947
 19. J. Chojnacki, P. Skop, A. Pladzyk, J.E. Nycz: (7Z,7'Z)-7,7'-(1,2,4-tri­thiolane-3,5-diylidene)­bis[2-methyl­quinolin-8(7H)-one] chloroform disolvate., Acta Cryst. E 63 (2007) o4773-o4774.
  » doi: 10.1107/S1600536807058217
 20. A. Pladzyk, K. Baranowska: Ammine(2-ethyl­pyridine-κN)bis(tri-tert-butoxy­silane­thiolato-κS)cobalt(II)., Acta Cryst. E 63 (2007) m1594.
  » doi: 10.1107/S1600536807025421
 21. A. Pladzyk, A. Dołęga, K. Baranowska: (μ2-4,4'-Bipyridyl-κ2N:N')bis[bis(tri-tert-butoxy­silano­thiolato-κ2S,O)cadmium(II)] tetrahydrofuran disolvate., Acta Cryst. E 63 (2007) m1434-m1436.
  » doi: 10.1107/S1600536807018430
 22. A. Pladzyk, K. Baranowska: Bis(tri-tert-butoxysilanethiolato-κS)-bis(pyrrolidine-κN)cobalt(II)., Acta Cryst. E 62 (2006) m2602-m2604.
  » doi: 10.1107/S1600536806036750
 23. A. Pladzyk, V.V. Ramana, N.H. Ansari, S.K. Srivastava: Aldose reductase prevents aldehyde toxicity in cultured human lens epithelial cells., Experimental Eye Research 83(2) (2006) 408-416.
  » doi: 10.1016/j.exer.2006.01.019
 24. A. Pladzyk, A. B. Reddy, U. C. Yadav, R. Tammali, K. V. Ramana, S. K. Srivastava: Inhibition of aldose reductase prevents lipopolysaccharide-induced inflammatory response in human lens epithelial cells., Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 47 (2006) 5395-5403.
  » doi: 10.1167/iovs.06-0469
 25. B. Becker, A. Pladzyk, A. Konitz, W. Wojnowski: Cobalt(II) tri-tert-butoxy­silanethiolates: in search of models for catalytic site of liver alcohol dehydrogenase., Appl. Organometal. Chem. 16 (2002) 517-524.
  » doi: 10.1002/aoc.332
 26. B. Becker, A. Zalewska, A. Konitz, W. Wojnowski: Contributions to the chemistry of Silicon-Sulfur compounds. Part 75. Cobalt(II) tri-tert-butoxy­silanethiolates. Synthesis, properties, crystal and molecular structures of [Co{SSi(OtBu)3}2(L)2] and [Co{SSi(OtBu)3}2(L)] type complexes with monodentate nitrogen ligands. Polyhedron 20 (2001) 2567-2576.
  » doi: 10.1016/S0277-5387(01)00855-5
 27. B. Becker, A. Zalewska, A. Konitz, W. Wojnowski: Contributions to the Chemistry of Silicon-Sulfur Compounds. 74 [1] Cobalt(II) and Cobalt(III) Tri-tert-butoksysilanethiolates. Synthesis, Properties, Crystal and Molecular Structures of [Co{μ-SSi(OBut)3}{SSi(OBut)3}(NH3)]2 and [Co{SSi(OBut)3}2(NH3)4][SSi(OBut)3] Complexes., Z. anorg. allg. Chem. 627 (2001) 271-279.
  » doi: 10.1002/1521-3749(200102)627:2<271::AID-ZAAC271>3.0.CO;2-G